Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II - 320810 (Karviná)

Generální finanční ředitelství nabízí v Karviné volnou pracovní pozici "Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II - 320810". Nástupní mzda je 23 860 – 34 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II - 320810
Obor(y):
Administrativa , Finance , Obrana a ochrana
Obec:
Karviná
Mzda:
23 860 – 34 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Finanční úřad - uzemní pracoviště Karviná
Zakladatelská 974/20
73506

Další informace o volném místu

Žádáme zájemce, aby se pečlivě seznámili s informacemi k podávání žádostí v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 320810" https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9341253.

Posuzovány budou žádosti ) podané ve lhůtě do 29. května 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID 4hun2cu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 320810 odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II – Karviná“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 měsíci