Stavební úřad a silniční správní úřad (Těrlicko)

Obec Těrlicko nabízí v obci Těrlicko volnou pracovní pozici "Stavební úřad a silniční správní úřad". Nástupní mzda je 22 000 – 31 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Stavební úřad a silniční správní úřad
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Těrlicko
Mzda:
22 000 – 31 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Obec Těrlicko
Májová 474/16
73542

Další informace o volném místu

4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- vysokoškolské vzdělání / střední průmyslová škola technického zaměření a 3roky praxe
- praxe v oboru stavebnictví výhodou

5. Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- dobrá znalost práce na PC
- znalost právních předpisů: zejména zákon č. 128/2000sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
- zvláštní odborná způsobilost výhodou
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- odolnost proti stresu
- samostatnost

6. Platová třída: dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění

7. Přihláška zaměstnance musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul zájemce
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
- datum a podpis zájemce8. K přihlášce se připojují tyto doklady:
- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, které se týkají druhu práce (viz bod 2)
- originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně doklady prokazující splnění odborné způsobilosti

9. Doba uzavření pracovního poměru a nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou

10. Lhůta a adresa pro podání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými dokumenty zašlete na adresu:

Obecní úřad Těrlicko
Májová 474/16
Těrlicko, Horní Těrlicko
735 42

11. Místo a způsob podání přihlášky:
Osobním předáním na podatelnu Obecního úřadu v Těrlicku nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Bližší informace na tel. čísle 556 205 755.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo od výzvy ustoupit.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem