Úředníci územních samosprávných celků (Rychvald)

Město Rychvald nabízí v obci Rychvald volnou pracovní pozici "Úředníci územních samosprávných celků". Nástupní mzda je 16 800–25 330 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Úředníci územních samosprávných celků
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Rychvald
Mzda:
16 800–25 330 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Rychvald
Orlovská 678
735 32 Rychvald

+420 596 543 050

Další informace o volném místu

Druh práce-výkon agendy odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy
Místo výkonu práce-Městský úřad Rychvald
Platové zařazení -8. platová třída podle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
Předpokládaný

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:
-min. střední vzdělání s maturitní zkouškou
-uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook)
-znalost právních předpisů
-odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace, organizační schopnosti

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

-jméno, příjmení a titul
-datum a místo narození
-státní příslušnost
-místo trvalého pobytu
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu
na území ČR
-datum a podpis

K přihlášce připojí tyto doklady:

-strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(možno předběžně doložit čestné prohlášení)
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo podání přihlášky:Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání:písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně
MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu
poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu.

Lhůta podání přihlášky: do 31. 7. 2019 do 16:30 hod.

Kontakt na zaměstnavatele

Dana Ochotková
+420 596 543 050

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 12.7.2019